Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders die meedenken met de directie over beleidszaken. De MR is de officiele gesprekspartner van de directie, die genomen besluiten toetst en een bijdrage levert aan het welzijn van de leerlingen en het team. 

De MR kan vanuit de ouders en het personeel zaken inbrengen bij de directeur. Van onze zijde houden wij ouders op de hoogte door de nieuwsbrief en het jaarverslag vanuit de MR. 

In schooljaar 2019-2020 is de MR als volgt samengesteld:

Mevr. M. Bakema (+ lid van de GMR)
Mevr. A. Epema (directeur, adviserend lid)
Mevr. M Hersmis
Mevr. D. Sijrier (voorzitter, teamlid)
Dhr. W. van Straalen (teamlid)
Mevr. E. van Antwerpen (teamlid)
Mevr. P. Vellekoop (secretaris)

 

Wat moet u weten