Missie en visie

De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in talenten, ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften. We stemmen ons onderwijs af op datgene wat het kind nodig heeft om de volgende ontwikkelingsstap te maken. Veiligheid, plezier en welbevinden in een positief christelijke omgeving staat daarbij voorop! Onze uitdaging is dat kinderen zich ontwikkelen en dat hun talenten zichtbaar worden. Dat betekent dat we verder kijken dan de meetbare resultaten van het kind. De ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid staan bij ons hoog in het vaandel. We dagen de leerlingen uit om op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld te verkennen.  

 

Plezier + Respect + Vertrouwen = Groei