Voor- en vroegschoolsaanbod

Uw kind kan vanaf 2 jaar bij ons terecht op de peutergroep (De Speurneuzen). 

Samen met Kinderopvang Okidoki creëert de Wegwijzer een doorgaande lijn voor peuters naar het basisonderwijs. In de lichte, ruime en vernieuwde groepen besteden de vaste pedagogische medewekers aandacht aan de (brede) taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling en talenten van de kinderen. De ingezette methode 'Ben ik in beeld' sluit nauw aan bij de methode Schatkist en het leerlingobservatiesysteem Kijk! bij de kleuters. 

Naast de peutergroep heeft de voor- en buitenschoolse opvang (De Spoorzoekers) een geïntegreerde plek binnen De Wegwijzer. De pedagogische medewerkers ondersteunen de leerkrachten tijdens het pauzemoment. Gezamenlijk voelen wij ons verantwoordelijk voor alle kinderen op school.

Deze warme samenwerking draagt bij aan een vertrouwde en positieve ontwikkeling.