Zo werken wij

Op De Wegwijzer staan de volgende waarden centraal: 

respect + vertrouwen + plezier = groei.

 

Wij geloven dat de optelstom van respectvol met elkaar omgaan, wederzijds vertrouwen en plezier hebben

met elkaar op school leidt tot groei en ontwikkeling van kinderen.

 

Met respect

bouwen wij aan een wederzijdse relatie tussen kind en leerkracht. Kinderen ontwikkelen zich optimaal als ze zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Op de Wegwijzer blijven we investeren in een positief pedagogisch klimaat, middels duidelijke gedragsverwachtingen en het gewenste gedrag te belonen. We hebben een school-breed systeem: 'Positive Behavior Support'. Het doel van dit programma is een gezonde sociale omgeving voor de leerlingen te creëren die uiteindelijk het leren bevordert. 
 

PBS - goed gedrag kun je leren!

PBS is gericht op het handelen op school-, groeps- en individueel niveau en op samenwerking met het gezin. Tevens creëren we met PBS voorwaarden tegen pesten. Op de Wegwijzer gaan wij op een respectvolle manier om met elkaar, zijn wij op een positieve manier klasgenoot van elkaar en geven wij elkaar veiligheid en vertrouwen.


Met vertrouwen

in jezelf en inzicht in je eigen talenten creëren wij op de Wegwijzer een belangrijke voorwaarde tot leren. Dat betekent dat we verder kijken dan de meetbare resultaten van het kind. De ontwikkeling van zelfvertrouwen, creativiteit, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en het stimuleren van de executieve functies staan bij ons hoog in het vaandel. Door de leerlingen te begeleiden in hun executieve functies als emotieregulatie, volgehouden aandacht, flexibiliteit, planning en organisatie krijgen ze vertrouwen in hun eigen handelen en dat van hun klasgenoot. 

 

Met plezier

starten we iedere dag. We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Het woord 'plezier' staat daarom centraal in de manier waarop we met en van elkaar leren. Plezier geeft welbevinden en dat is een belangrijke voorwaarde voor leren. Het één staat niet los van het ander. Wij werken op de Wegwijzer nauw samen in de units en dagen de leerlingen uit om samen op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld te ontdekken. Deze actieve houding zien we ook terug in de coöperatieve werkvormen gedurende de dag. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel inbrengt heeft en de rol van de ander is hierin belangrijk. Zo versterken de leerlingen hun eigen leerproces én dat van de ander met plezier in de hoofdrol.

 

Groei

is ontwikkeling. In het afwisselende onderwijsaanbod op de Wegwijzer kijken we naar de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. Groei ontstaat door de bovengenoemde kernwaarden, waarbij we veel waarde hechten aan het leerproces. Bij de kleuters ligt de focus op spelend leren binnen uitdagende thema's. Middels observaties brengen we de ontwikkeling van het kind in beeld, welke we 2 keer per jaar digitaal verwerken in het KIJK! leerlingvolgsysteem. In de kleutergroepen nemen we beginnende geletterdheid toetsen af, als ondersteuning bij de observaties. Vanaf groep 3 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen ...